سازنده سردخانه | چیلر | سازنده سردخانه

سازنده سردخانه – چیلر | سازنده سردخانه

Tag Archives: سازنده سردخانه

سردخانه

صنایع برودتی حقیقی از معتبرترین شرکت سازنده سردخانه و چیلر در سراسر ایران می باشد ، صنایع برودتی حقیقی دارای رزومه ای بسیار قوی و دارای نمونه کارهایی بسیار بزرگ و افتخار همکاری با کارخانه جات و مراکز دولتی و خدمت رسانی به باغ دارهای بسیار در جهت ارائه سردخانه می باشد .

صنایع برودتی حقیقی پا را از مرزها فراتر گشوده است و در جهت ساخت سردخانه در کشورهای اطراف همانند : عراق , افغانستان و ترکمنستان و … قبول سفارش نموده است و دارای سوابق بسیار عالی از کارها در داخل و خارج کشور می باشد .


برخی کاربردهای سردخانه های صنعتی ونیمه صنعتی  :

صنایع مرتبط محصولات کشاورزی وباغداری : افزایش عمروحفظ کیفیت محصولات کشاورزی وباغی
صنایع شیمیائی : نگهداری مواد اولیه فراروکاهش نرخ تبخیروتصعید مواد شیمیائی
صنایع داروئی : نگهداری مواد اولیه (حفظ کیفیت) ، نگهداری داروهای خاص (دردمای کنترل شده)
صنایع پرورش ونگهداری وگل شاخه بریده : نگهداری وتیمارگل های شاخه بریده(افزایش طول عمر)،نگهداری


بذرگیاهان

صنایع فرآوری محصولات پروتئینی : تولید سوسیس وکالباس
صنایع شیلات وآبزی پروری : فرآوری آبزیان و نگهداری
صنایع لبنی : فرآوری ماست و پنیر
کاربردهای بیمارستانی : نگهداری اجساد، نگهداری زباله و ضایعات عفونی

سردخانه

سردخانه

سازنده سردخانه

سازنده سردخانه

شرکت صنایع برودتی برادران حقیقی با سال ها تجربه در زمینه صنعت برودت ایران در حال حاضر بزرگترین سازنده سردخانه در ایران می باشد