Sardkhane | چیلر | سازنده سردخانه

sardkhane – چیلر | سازنده سردخانه

Tag Archives: sardkhane

سردخانه

صنایع برودتی حقیقی از معتبرترین شرکت سازنده سردخانه و چیلر در سراسر ایران می باشد ، صنایع برودتی حقیقی دارای رزومه ای بسیار قوی و دارای نمونه کارهایی بسیار بزرگ و افتخار همکاری با کارخانه جات و مراکز دولتی و خدمت رسانی به باغ دارهای بسیار در جهت ارائه سردخانه می باشد .

صنایع برودتی حقیقی پا را از مرزها فراتر گشوده است و در جهت ساخت سردخانه در کشورهای اطراف همانند : عراق , افغانستان و ترکمنستان و … قبول سفارش نموده است و دارای سوابق بسیار عالی از کارها در داخل و خارج کشور می باشد .


برخی کاربردهای سردخانه های صنعتی ونیمه صنعتی  :

صنایع مرتبط محصولات کشاورزی وباغداری : افزایش عمروحفظ کیفیت محصولات کشاورزی وباغی
صنایع شیمیائی : نگهداری مواد اولیه فراروکاهش نرخ تبخیروتصعید مواد شیمیائی
صنایع داروئی : نگهداری مواد اولیه (حفظ کیفیت) ، نگهداری داروهای خاص (دردمای کنترل شده)
صنایع پرورش ونگهداری وگل شاخه بریده : نگهداری وتیمارگل های شاخه بریده(افزایش طول عمر)،نگهداری


بذرگیاهان

صنایع فرآوری محصولات پروتئینی : تولید سوسیس وکالباس
صنایع شیلات وآبزی پروری : فرآوری آبزیان و نگهداری
صنایع لبنی : فرآوری ماست و پنیر
کاربردهای بیمارستانی : نگهداری اجساد، نگهداری زباله و ضایعات عفونی

سردخانه

سردخانه