Sazande Sardkhane | چیلر | سازنده سردخانه

sazande sardkhane – چیلر | سازنده سردخانه

Tag Archives: sazande sardkhane

سازنده سردخانه

سازنده سردخانه

شرکت صنایع برودتی برادران حقیقی با سال ها تجربه در زمینه صنعت برودت ایران در حال حاضر بزرگترین سازنده سردخانه در ایران می باشد